Anuntul Actionarului

Vineri, 04 Mai 2018, ora: 12:30 – CONVOCARE – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de  4.05.2018, la sediul societăţii, ora 12:30. Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul  Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 02.05.2018. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare [...]