EnglishInvestind anual în retehnologizare, Romvac a fost certificat în anul 2000, cu ISO 9001, Standardul internaţional al calităţii, iar în anul 2004 a obţinut certificare GMP pentru toate liniile de fabricaţie, reconfirmate si prin auditarea din anul 2013. Prin aceste certificări se demonstrează ca unitatea respectă regulile de bună practică de fabricaţie (GMP), iar produsele obţinute sunt la nivelul standardelor internaţionale.

 

Atenţia faţă de mediul înconjurător, sănătatea şi securitatea ocupaţională a salariaţilor, a dus la obţinerea certificărilor ISO 14001 (Standardul Internaţional al Protecţiei Mediului) şi ISO 18001 (Standardul Internaţional pentru Sănătate şi Securitate ocupaţională) în anul 2008. Aceste trei certificări ISO sunt grupate în acreditarea Sistemului de Management Integrat obţinută în anul 2008 şi care presupune certificarea:

 

1. Managementului Calităţii ISO 9001

 2. Sistemului de Management al Mediului ISO 14001

 3. Sistemului de Sănătate şi Securitate Ocupaţională OHSAS 18001:2004.

 

Prin aceasta, Romvac demonstrează că produce medicamente şi vaccinuri de calitate, într-un mediu curat şi în condiţii sigure şi sănătoase pentru salariaţi. Acest sistem integrat de management reprezintă cea mai înaltă certificare care garantează atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional, renumele companiei ROMVAC în ceea ce priveşte realizarea şi furnizarea produselor de cea mai bună calitate la standardele de producţie şi muncă impuse.

 

Din 2007, Romvac a renunţat la utilizarea unor materii prime care pot fi periculoase pentru om. În prezent, toate principiile active utilizate de companie sunt indicate de CE ca fiind sigure pentru om.

 

In anul 2000, ROMVAC a obţinut certificarea managementului calităţii ISO 9001 şi acreditarea conform normelor europene EN 45001, atribute reconfirmate şi prin auditarea din anul 2007.

 

Din anul 2011 compania a fost autorizata de către ASAS pentru activităţi de cercetare ştiinţifică.

 

Astfel, Romvac reuşeşte cu succes, să satisfacă nevoile şi cerinţele tuturor clienţilor şi colaboratorilor şi să respecte, în acelaşi timp, prevederile legale în domeniu.


Copyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.