Dezvoltarea şi diversificarea activităţii de producţie a impus organizarea reţelei proprii de promovare şi distribuţie. Practic, în fiecare judeţ s-au deschis depozite conduse de un dealer (medic veterinar). Acestea sunt dotate cu autoturisme, cu ajutorul cărora se asigură livrarea produselor la sediul clientului şi se poate păstra un permanent contact cu actualii şi viitorii beneficiari.

Activitatea de comercializare prin intermediul unităţilor ROMVAC este actualmente structurată pe 36 de depozite judeţene şi 7 dealeri autorizaţi, acoperind întreg teritoriul ţării.

În prezent, se comercializează prin reţeaua proprie de distribuţie aproximativ 1.000 de produse de uz veterinar şi fitosanitar. Gama de produse comercializate de ROMVAC cunoaşte o continuă diversificare, ce vizează adaptarea la cerinţele pieţei şi modernizarea permanentă a reţelei de asistenţă sanitar-veterinară.