• Descriere

Descriere

 

 

bioromsil

Probiotic şi auxiliar tehnologic pentru însilozarea plantelor furajere

 

 1. Numele şi adresa producătorului

Romvac Company S.A.

Şoseaua Centurii, nr. 7, Voluntari, Ilfov-077190, România

Telefon: 021 350 3106; 021 350 3107; 021 350 3109

Fax: 021 350 3110; 021 352 7584

 1. Denumirea produsului

BIOROMsil – probiotic şi auxiliar tehnologic pentru însilozarea plantelor furajere

 1. compoziţie

Produsul este reprezentat de un amestec în părţi egale din următoarele culturi bacteriene :

Enterococcus faecium, minim 1×109 UFC/ml şi

Lactobacillus plantarum, minim 1×109 UFC/ml.

 1. beneficiile utilizării

–  Scăderea rapidă a pH-ului silozului prin intensificarea fermentaţiei acido-lactice a zaharurilor din plante şi creşterea conţinutului în acid lactic

–  Prin acidifierea rapidă a silozului (pe cale naturală), inhibă dezvoltarea florei de putrefacţie, a mucegaiurilor şi stopează fermentaţia butirică, reducând pierderile datorate degradării.

–  Accelerează maturarea silozului prin reducerea perioadei de fermentare şi eficienţa conservării proteinelor.

–  Asigură calităţi organoleptice crescute silozului, îmbunătăţind palatabilitatea şi digestibilitatatea nutreţului însilozat.

–  Asigură o floră probiotică benefică în tubul digestiv al animalelor pe toată perioada de consum a silozului, inhibând dezvoltarea florei patogene (E. coli, Salmonella spp.).

–  Îmbunătăţeşte producţia animalelor furajate prin creşterea conversiei hranei.

–  Este un produs biologic natural apatogen şi atoxigen pentru animale.

–  Asigură produse animaliere de calitate (”bio”), fără reziduuri de antibiotice cu efecte secundare negative.

– Nu are efecte adverse asupra lantului trofic

– Nu polueaza mediul (apa,aerul,solul).

 1. MOD DE utilizARE

–  Înainte de utilizare recipientele cu Bioromsil se agită puternic pentru omogenizare.

– Se diluează cu apă în raport de 1/10: în 9 litri apă se adaugă câte 1,0 l BIOROMSIL, se amestecă bine şi se pulverizează peste fiecare nou strat de furaj supus însilozării.

– Se va folosi 1 litru Bioromsil la 20 tone furaj însilozat.

 1. informaţii privind utilizarea corectă

– Plantele furajere vor fi recoltate în faza optimă de producţie (calitativ şi cantitativ).

– Materialul vegetal va fi tocat la 3-5 cm.

– După pulverizarea produsului, fiecare strat de furaj va fi bine tasat pentru asigurarea anaerobiozei şi intensificarea fermentaţiei.

– Se recomandă:

>  umplerea celulei de însilozare într-un timp relativ scurt, de maxim 1 săptămână.

>  acoperirea silozului cu folie de polietilenă sau prelată de cauciuc pentru menţinerea anaerobiozei, stimularea fermentaţiei la rece şi păstrarea valorii nutritive a furajului însilozat.

>  aşezarea de cauciucuri uzate peste folie, pentru tasarea şi mai buna conservare a furajului.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare (+2/+8 °C).

A nu se congela.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

 1. Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor

Pentru protecţia mediului, recipientele goale sau cu produs rămas neutilizat, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele legale privind gestionarea deşeurilor nepericuloase.

 1. Valabilitate

12 luni de la data ambalării, respectând cerinţa de depozitare la +2/+8 °C, în limita termenului înscris pe eticheta ambalajului.

Perioada de valabilitate după desigilare este de maxim 48 ore, în condiţii de refrigerare.

 1. Prezentare

Recipiente din polietilenă de 5 sau 10 litri. Produsul se prezintă ca unb lichid opalescent, de culoare gălbuie, cu un sediment care se omogenizează prin agitare.

 

 

 

 

 1. Lista frazelor P

P 102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor; P 270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului; P 233: Păstraţi recipientul închis etanş, P 234: Păstraţi numai în recipientul original; P 235: A se păstra la rece; P 301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic.

Optimized with PageSpeed Ninja