AMOXICOLISTIN

0,00 RON
Indisponibil
SKU
200

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Amoxicilină trihidrat 100  mg/ ml, colistin sulfat 12,5 mg/ml (250.000 U.I./ ml)

Excipienți: nipagin 0,75 mg/ml, nipasol 0,25 mg/ml

SPECII ȚINTĂ

Găini

INDICAȚII

În tratamentul infecțiilor acute primare sau secundare produse de microorganisme sensibile la amoxicilină și colistin: colibaciloză, salmoneloză, stări septicemice, enterite infecţioase, infecții urogenitale, omfalite la bovine, cabaline, ovine, caprine și suine.

CONTRAINDICAŢII

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

REACŢII ADVERSE

Nu se cunosc, în condițiile în care se respectă dozele recomandate.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ŢINTĂ

Bovine, cabaline, ovine, caprine și suine.

DOZE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare intramusculară sau subcutanată, 1 ml/10 kg greutate corporală, repetat la 12 ore, timp de 3-4 zile consecutive. Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se va evita administrarea produsului în același loc de injectare. Dacă volumul suspensiei de injectat este mai mare de 20 ml, administrarea produsului se va face în puncte separate.

Se vor respecta precauțiile privind administrarea produsului în condiții aseptice.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne si organe: 28 zile.

Lapte: 7 zile

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC, în ambalajul original.

A nu se utiliza după data de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 14 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale.

Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează produsul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale

În caz de auto-injectare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscuta la unul dintre componentele produsului, trebuie sa evite contactul cu acesta.

Utilizare in perioada de gestație și lactație

Se poate utiliza în timpul gestației și lactației.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

Nu se asociază cu alte antibiotice sau chimioterapice, de exemplu: tetracicline, macrolide, sulfamide și trimetoprim.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi)

În caz de supradozare poate să apară insuficiență renală reversibilă, care în mod obișnuit apare la întreruperea tratamentului, rar însoțită de blocaj neuromuscular. De asemenea, pot să apară reacții alergice care impun oprirea tratamentului. În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și luate măsurile generale de susținere a animalului.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane din sticlă tip II x 50 ml și 100 ml, în cutie individuală de carton.