AMOXINEOVIT C

0,00 RON
Indisponibil
SKU
27636

COMPOZIȚIE

Oxitetraciclină clorhidrat  12 mg/cpr., amoxicilină trihidrat 9,6 mg/cpr., neomicină sulfat 9,6 mg/cpr.

INDICAŢII

Produsul este recomandat la găini și câini în tratamentul unor infecții bacteriene produse de germeni sensibili la substanțele active cum sunt:

  • la găini – infecții colibacilare, pasteurelice, stafilococice, streptococice, salmonelice (puloroză), enterotoxiemii anaerobe.
  • la câini – enterită colibacilară, infecții salmonelice, infecții respiratorii (tusea de canisă – Bordetella bronchiseptica), clostridioză.

CONTRAINDICAŢII

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

REACŢII ADVERSE

Nu se cunosc.

Daca observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, va rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ŢINTĂ

Găini și câini.

DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează individual, pe cale orală în următoarele doze:

  • la găini: doza este de 1 comprimat pe kg masă corporală și zi, timp de 5 - 7 zile consecutiv.
  • la câini:se administrează 1 comprimat/1,5 kg masă corporală și zi, timp de 7 zile consecutive

Pentru a asigura o dozare corectă, trebuie determinată cât mai bine masa corporală, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Oxitetraciclina, amoxicilina și neomicina trebuie folosite numai pe baza testelor de susceptibilitate, de câte ori este posibil.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne: 28 zile.

Nu se administrează în perioada de ouat la găinile ale căror ouă se folosesc pentru consum.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC, în ambalajul original.

A nu se folosi după data de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

ALTE INFORMAŢII

Proprietăți farmacodinamice

Oxitetraciclină clorhidrat face parte din grupa tetraciclinelor de sinteză și are acțiune aproape exclusiv bacteriostatică cu spectru larg, fiind folosită pentru tratarea infecțiilor cauzate de bacteriile gram pozitive (Stafilococi, Streptococi, Actinomyces sp., Bacillus anthracis, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Listeria monocytogenes) și gram negative (Chlamydia, Rickettsia) sensibile la oxitetraciclină, fiind de asemenea eficientă și împotriva protozoarelor. Pătrunderea oxitetraciclinei în microorganismele susceptibile este mediată de proteine transportoare unice pentru membrana citoplasmatică internă bacteriană. Legarea medicamentului de subunitatea 30S a ribozomului bacterian blochează probabil accesul aminoacil-ARNt la complexul ARNm-ribozom la nivelul situsului acceptor, ca urmare este oprită creșterea lanțului peptidic, respectiv este împiedicată sinteza proteinelor bacteriene.

Amoxicilină trihidrat este o aminopenicilină cu toxicitate redusă și spectrul antimicrobian asemănător ampicilinei. Are puternică acțiune bactericidă asupra bacteriilor Gram-negative (Actinobacillus, Bordetella, Escherichia, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella etc.) și Gram-pozitive (B. Anthracis, Clostridium, Actinomyces, Erysipelotrix etc.). Amoxicilina având o structură asemănătoare cu D-alanil-D-alamina, intră în competiție cu această substanță și se cuplează cu murein-transpeptidaza, enzimă necesară pentru sinteza acidului N-acetil-muramic, care constituie scheletul de susținere al membranei microbiene, ca urmare amoxicilina blochează sinteza mucopeptidelor din peretele microbian. Bacteriile devin gigante, presiunea în interiorul bacteriei crește și aceasta se dezintegrează.

Neomicină sulfat face parte din grupa antibioticelor aminoglicozidice, prezentând asemănări cu unele poilizaharide din capsula și peretele celulelor bacteriene. Neomicina este un aminoglicozid din prima generație, cuprinzând în moleculă trei aminozaharuri legate de un aminociclitol. Aminoglicozidele sunt active îndeosebi față de bacili gram-negativi aerobi: Enterobacter, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Salmonella.Neomicina acționează bactericid, pătrunzând în celulele bacteriene prin transport activ și prin difuziune. În interiorul celulelor, moleculele de aminoglicozide se fixează de subunitățile ribozomale bacteriene 30S, aceasta având drept consecință inhibarea sintezei proteice prin împiedicarea inițierii formării peptidelor, prin citirea greșită a codului genetic și prin desfacerea polizomilor în monozomi nefuncționali.

Proprietăți farmacocinetice

Oxitetraciclina clorhidrat seabsoarbe în stomac, duoden și prima parte a intestinului subțire, însă procesul de absorbție  este diminuat în caz de hipoaciditate gastrică și de prezența alimentelor, mai ales a produselor lactate, ca și de medicamentele care conțin calciu, magneziu și fier, cu care formează chelați neabsorbabili. Timpul de înjumătățire plasmatic este relativ scurt, respectiv 10-11 ore, legarea de proteinele plasmatice fiind de 65 %. Concentrațiile în lichidul cefalorahidian sunt mici, ineficace când administrarea se face oral. Cele mai mari niveluri se realizează în bilă, unde concentrațiile ajung la valori de 5-30 de ori mai mari ca în plasmă. Parte din moleculele eliminate în intestin cu bila se reabsorb, intrând în circulația enterohepatică. Se elimină circa 40%  prin scaun , ceea ce explică influențarea marcată a florei intestinale. Eliminarea renală, prin filtrare glomerulară interesează aproximativ 60 % din forma activă.

Amoxicilina trihidrat este rezistentă la acidul clorhidric și se absoarbe bine din intestin, respectiv 93% din doza administrată oral ajungând în circulație. Amoxicilina este eliminată din organism, în principal, prin mecanisme renale, respectiv 90 % prin secreție tubulară. Alte căi minore de excreție sunt calea biliară și prin lapte. O parte din antibiotic este metabolizat prin hidroliză rezultând acid peniciloic (inactiv), care apoi este eliminat prin urină. Timpul de înjumătățire este de 90 de minute, în cazul bovinelor, iar clearance-ul plasmatic este de 1,9 ml/kg/min, în cazul canidelor.

Neomicina sulfat administrată oral se absoarbe în mică măsură (circa 30 %), acțiunea fiind limitată la nivelul intestinului. Este indicată în infecțiile digestive cu germeni sensibili. Administrată oral, în doze mari, timp îndelungat, poate determina dezvoltarea unui sindrom de malabsorbțiede intensitate moderată, cu diaree. Fenomenul este atribuit unor modificări morfologice la nivelul vilozităților intestinale, precipitării sărurilor biliare, inhibării activității lipazei pancreatice și a lactazei intestinale, deci ocazional neomicina administrată oral poate fi cauză de disbacterioză intestinală.

MOD DE PREZENTARE

Produsul se ambalează în flacoane de polietilenă de înaltă densitate cu 50 și 100 comprimate sau blistere cu 10 comprimate.