AMOXYLROM 10%

0,00 RON
Indisponibil
SKU
279

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Amoxicilină trihidrat – 10 g

INDICAŢII

Produsul este recomandat la bovine, ovine, caprine, cabaline și suine, în tratamentul infecțiilor generalizate sau cu localizare digestivă, respiratorie, urogenitală, mamară, articulară sau cutanată, produse de germeni sensibili la acțiunea substanței active.

Poate fi utilizată şi în prevenţia infecţiilor postoperatorii.

CONTRAINDICAŢII

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

REACŢII ADVERSE

Uneori reacţii alergice la locul de inoculare, care se remit prin masaj şi comprese cu apa rece. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine, caprine, cabaline şi suine.

DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează subcutanat sau intramuscular, după o prealabilă agitare a suspensiei, utilizând seringi bine uscate, deoarece în contact cu apa, suspensia uleioasă poate înfunda acele.

Se administrează doza de 10-15 mg substanta activă/kg greutate corporală/zi, subcutanat sau intramuscular. În funcție de talia animalelor, dozele recomandate sunt urmatoarele :

  • 1 ml produs/10 kg masă corporală, timp de 3-5 zile la bovine, ovine, caprine, cabaline si porcine (animale adulte).
  • 1,5 ml produs/10 kg masă corporală, timp de 3-5 zile la la viţei, miei, iezi, mânji şi purcei.

Produsul se administrează la interval de 24-48 ore, iar dozele pot fi majorate de 2-3 ori în cazul unor infecţii severe meningiene, mamare sau postoperatorii.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

În cazul când volumul suspensiei de administrat este mai mare de 20 ml, produsul se va injecta în puncte separate.

Pentru a asigura dozarea corespunzătoare, greutatea corporală a animalelor trebuie calculată exact, pentru a se evita subdozarea produsului.

  1. TIMP DE AŞTEPTARE

Carne și organe 28 zile.

Lapte 7 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC, în ambalajul original

A nu se folosi după data de expirare, menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 14 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

A se folosi cu prudenta la cabaline.

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizări produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave.

Daca acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanțele active și poate duce la scăderea eficacității tratamentului din cauza potențialului de rezistență încrucișata.

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Penicilinele pot determina hipersensibilitate (alergie) în urma injectării, inhalației, ingestiei sau contactului cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce la hipersensibilitate încrucișată la cefalosporine și invers. Ocazional, reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi severe.

În cazul unei auto-injectări accidentale, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului , chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la amoxicilină trebuie să manipuleze cu grijă produsul.

Utilizare în perioada de gestație și lactație sau în perioada de ouat

Se poate utiliza în perioada de gestație și lactație

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se asociază cu tetracicline, macrolide, sulfamide sau trimetoprim.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Se vor respecta dozele recomandate.

Incompatibilități

În absenta studiilor de specialitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane de polipropilenă de 20 ml, 50 ml și 100 ml închise cu dop de cauciuc și capsă metalică.