AMPICILINA 10 % RO

0,00 RON
Indisponibil
SKU
92011

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Ampicilină trihidrat - 100 mg/ml

INDICAŢII

În tratamentul infecțiilor locale sau generale, primare sau secundare, datorate germenilor sensibili la ampicilină la cabaline, bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici și păsări (găini, curci, rațe, gâște, prepelițe, fazani, porumbei), în infecțiile tractusului digestiv, ale aparatului respirator, ale tractusului genital, infecțiile mamelei, în septicemii, flebite, abcese, flegmoane, tratamente antiinfecțioase postoperatorii după cum urmează:

  • Cabaline (tineret): colibaciloză (Escherichia coli), pasteureloză (Pasteurella spp),
  • Bovine (tineret și adulte): colibaciloză ( coli), salmoneloză (Salmonella spp), pasteureloză (Pasteurella spp),
  • Miei și iezi: pasteureloză (Pasteurella spp), colibaciloză ( coli), salmoneloza (Salmonella spp),
  • Porci: infecții respiratorii cu Pasteurella spp, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus spp, leptospiroză (Leptospira spp), streptococie (Streptococcus spp)
  • Câini și pisici: infecții respiratorii (Pasteurella spp), enterită colibacilară ( coli), leptospiroză la câini (Leptospira icterohemoragiae).
  • Păsări (găini, curci, rațe, gâște, prepelițe, fazani, porumbei): enterita necrobacilară (Clostridium spp), stafilococie (Staphylococcus spp), colibaciloză ( Coli), streptococie (Streptococcus spp), holeră aviară (Pasteurella multocida), salmoneloză (S. Enteritidis), infecții cu Haemophilus spp.

CONTRAINDICAŢII

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă.

REACŢII ADVERSE

Poate produce la unele animale o anemie pasageră.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ŢINTĂ

Cabaline, bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici și păsări (găini, curci, rațe, gâște, prepelițe, fazani, porumbei).

DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se injectează intramuscular profund, în următoarele doze:

  • la cabaline si bovine: 1 ml produs/10 - 20 kg greutate corporală/zi (5- 10 mg substanță activă/kg g.c./zi), timp de 3-5 zile;
  • la porcine, ovine si caprine: 1 ml produs/6-12 kg greutate corporală/zi (8-15 mg substanță activă/kg g.c./zi), timp de 3-5 zile;
  • la câini și pisici, păsări (găini, curci, rațe, gâște, prepelițe, fazani, porumbei): 1 ml produs/8-10 kg greutate corporală/zi (10-12 mg substanță activa/kg mg.c./zi), timp de 3-5 zile;

 

Tratamentul se repetă la nevoie după 24 de ore timp de 3-5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a se asigura doza corespunzătoare și a se evita subdozarea, greutatea animalelor trebuie determinată cât mai exact.

Se vor utiliza  seringi bine uscate, deoarece în contact cu apa suspensia uleioasă poate înfunda acele.

Când se recomandă injectarea unor volume mari de suspensie, administrarea pe cale intramusculară se va face în puncte separate.

Flacoanele  se agită bine înainte de utilizare.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne și organe:  28 zile.

Lapte: 7 zile.

Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consumul uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC

A nu se utiliza după data de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 14 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate duce la scăderea eficacității tratamentului din cauza potențialului de rezistență încrucișată.

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În cazul unei auto-injectări accidentale cu acest produs, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la una dintre componentele produsului, trebuie să manipuleze cu grijă produsul.

Utilizare în perioada de gestație și lactație

Se poate utiliza în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se va administra concomitent cu cloramfenicolul, tetracicline, gentamicina, lincomicina și substanțele alcaline.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Se vor respecta dozele recomandate.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane de polipropilenă de 20 ml 50 ml și 100 ml, închise cu dop de cauciuc și capsă metalică, ambalate fiecare în cutie de carton.