ANTIDEZENTER

0,00 RON
Indisponibil
SKU
455

SUBSTANŢE ACTIVE

Neomicina sulfat 10 mg, Oxitetraciclina clorhidrat 10 mg.

Excipienți:

Substrat vitamino-mineral (vitamina K3, citrat feroamoniacal, sulfat de cupru*5H2O, vitamina A, Vitamina D3, vitamina E, calciu D-pantotenat, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, acid nicotinic, vitamina C, biotina, metionina, sulfat de magneziu și sulfat de zinc), lactoză și dextroză.

INDICAŢII

În prevenirea și tratamentul enteritelor catarale și hemoragice la purcei, la purceii convalescenți și deshidratați, după diaree, vaccinări sau diferite manipulări.

CONTRAINDICAŢII

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

REACŢII ADVERSE

Nu se cunosc.

SPECII ŢINTĂ

Suine (purcei).

DOZE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale orală.

Pentru tratamentul diareei la purceii în vârstă de 1-20 de zile, 100 g produs se omogenizează în 200 ml apă de băut și se administrează per os 3 ml/ kg greutate corporală, timp de 3-4 zile.

Pentru prevenirea diareei la purceii în vârstă de 1-20 zile, 100 g produs se omogenizează în 200 ml apă de băut și se administrează per os 3 ml/ kg greutate corporala. Durata tratamentului este de 2-3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Produsul se administrează în masă, în apa de băut, calculând-se doza de 1 g Antidezenter/kg greutate corporală sau individual, cu ajutorul unei seringi, la nivelul comisurii gurii purcelului: 3 ml soluție preparată/kg greutate corporală.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne 7 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC, în ambalajul original.

A nu se utiliza după data de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere: 14 de zile.

Perioada de valabilitate după preparare conform indicațiilor: se recomandă să se prepare strict cantitatea care se administrează într-o zi la suine (purcei), iar această cantitate va fi administrată imediat; orice cantitate de apă de băut rămasă neconsumată va fi eliminată conform normelor naționale în vigoare.

ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Pe toata perioada tratamentului animalele trebuie sa consume numai apa medicamentată.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate.

Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistentei la substanțele active ale produsului și poate determina scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene ca urmare a rezistenței încrucișate.

Apa de băut medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată, la fiecare 12 ore.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de ingerare accidentală a produsului sau apariția de alergii provocate de contactul acestuia cu pielea, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta. Persoanele care administrează produsul trebuie să poarte ochelari de protecție și mască. În caz de contact cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă și săpun.

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare se spală mâinile.

Utilizare în perioada de gestație și lactație

Nu este cazul.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și măsurile generale de susținere a animalului.

Incompatibilități

Oxitetraciclina este inactivată de lactatul de sodiu, oxacilină sau prometazină.

Neomicina sulfat nu se administrează împreună cu streptomicina, kanamicina, gentamicina, colistinul, pentru că aceste substanțe măresc toxicitatea neomicinei asupra rinichilor. Neomicina nu se asociază cu anestezicele deoarece pot produce bloc neuromuscular.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toata perioada tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

ALTE INFORMAŢII

Proprietăţi farmacodinamice

Neomicina sulfat

Neomicina este un aminoglicozid din prima generație, cuprinzând în moleculă trei aminozaharuri legate de un aminociclitol. Aminoglicozidele sunt active îndeosebi față de bacili Gram-negativi aerobi: Enterobacter spp., E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Salmonella spp.Neomicina acționează bactericid, pătrunzând în celulele bacteriene prin transport activ și prin difuziune. În interiorul celulelor, moleculele de aminoglicozide se fixează de subunitățile ribozomale bacteriene 30 S, aceasta având drept consecință inhibarea sintezei proteice prin împiedicarea inițierii formării peptidelor, prin citirea greșită a codului genetic și prin desfacerea polizomilor în monozomi nefuncționali.

Oxitetraciclina clorhidrat

Face parte din grupa tetraciclinelor de sinteză și are acțiune aproape exclusiv bacteriostatică cu spectru larg, fiind utilizată pentru tratamentul infecțiilor cauzate de bacteriile Gram pozitive (Stafilococi, Streptococi, Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Listeria monocytogenes) și bacterii Gram negative (Chlamydia spp., Rickettsia spp.) sensibile la acțiunea oxitetraciclinei, fiind de asemenea eficientă și împotriva protozoarelor. Pătrunderea oxitetraciclinei în microorganismele susceptibile este mediată de proteine transportoare unice pentru membrana citoplasmatică internă bacteriană.

Legarea oxitetraciclinei de subunitatea 30S a ribozomului bacterian blochează accesul aminoacil ARN-t la complexul ARN-m-ribozom la nivelul situsului acceptor, ca urmare este oprită creșterea lanțului peptidic, respectiv este împiedicată sinteza proteinelor bacteriene.

Particularități farmacocinetice

Neomicina sulfat

Neomicina sulfat administrată oral se absoarbe în mică măsură (circa 30%), acțiunea fiind limitată la nivelul intestinului.

Oxitetraciclina clorhidrat

Absorbția oxitetraciclinei se produce în stomac, duoden și prima parte a intestinului subțire. Timpul de înjumătățire plasmatic este relativ scurt, respectiv 10-11 ore, legarea de proteinele plasmatice fiind de 65 %. Concentrațiile oxitetraciclinei în lichidul cefalorahidian sunt mici. Cele mai mari niveluri se realizează în bilă, unde concentrațiile ajung la valori de 5-30 de ori mai mari ca în plasmă. Parte din moleculele eliminate în intestin cu bila se reabsorb, intrând în circulația enterohepatică. Se elimină circa 40% prin fecale și aproximativ 60% prin rinichi.

MOD DE PREZENTARE

Pungi din folie laminată PET-MET x 50 g si 100 g.