BIOROMSIL

Pret 372,78 RON
In stoc
SKU
88286-4

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Produsul este un amestec în părți egale din următoarele culturi bacteriene:

 • Enterococcus faecium, minim 1x108 UFC/ml și
 • Lactobacillus plantarum, minim 1x108 UFC/ml.

BENEFICIILE UTILIZĂRII

 • Scăderea rapidă a pH-ului silozului prin intensificarea fermentației acido-lactice a zaharurilor din plante și creșterea conținutului în acid lactic
 • Prin acidifierea rapidă a silozului (pe cale naturală), inhibă dezvoltarea florei de putrefacție, a mucegaiurilor și stopează fermentația butirică, reducând pierderile datorate degradării.
 • Accelerează maturarea silozului prin reducerea perioadei de fermentare și eficiența conservării proteinelor.
 • Asigură calități organoleptice crescute silozului, îmbunătățind palatabilitatea și digestibilitatea nutrețului însilozat.
 • Asigură o floră probiotică benefică în tubul digestiv al animalelor pe toată perioada de consum a silozului, inhibând dezvoltarea florei patogene ( coli, Salmonella spp.).
 • Îmbunătățește producția animalelor furajate prin creșterea conversiei hranei.
 • Este un produs biologic natural apatogen și atoxigen pentru animale.
 • Asigură produse animaliere de calitate (”bio”), fără reziduuri de antibiotice cu efecte secundare negative.
 • Nu are efecte adverse asupra lanțului trofic
 • Nu poluează mediul (apa, aerul, solul).

MOD DE UTILIZARE

Înainte de utilizare recipientele cu Bioromsil se agită puternic pentru omogenizare.

Se diluează cu apă în raport de 1/10: în 9 litri apă se adaugă câte 1,0 l Bioromsil, se amestecă bine și se pulverizează peste fiecare nou strat de furaj supus însilozării.

Se va folosi 1 litru Bioromsil la 20 tone furaj însilozat.

INFORMAŢII PRIVIND UTILIZAREA CORECTĂ

Plantele furajere vor fi recoltate în faza optimă de producție (calitativ și cantitativ).

Materialul vegetal va fi tocat la 3-5 cm.

După pulverizarea produsului, fiecare strat de furaj va fi bine tasat pentru asigurarea anaerobiozei și intensificarea fermentației.

Se recomandă:

 • umplerea celulei de însilozare într-un timp relativ scurt, de maxim 1 săptămână.
 • acoperirea silozului cu folie de polietilenă sau prelată de cauciuc pentru menținerea anaerobiozei, stimularea fermentației la rece și păstrarea valorii nutritive a furajului însilozat.
 • așezarea de cauciucuri uzate peste folie, pentru tasarea și mai buna conservare a furajului.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA DEŞEURILOR

Pentru protecția mediului, recipientele goale sau cu produs rămas neutilizat, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele legale privind gestionarea deșeurilor nepericuloase.

TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile

MOD DE PREZENTARE

Recipiente din polietilenă de 5 sau 10 litri. Produsul se prezintă ca un lichid opalescent, de culoare gălbuie, cu un sediment care se omogenizează prin agitare.

NOTIFICARE

7583/10.07.2017