COLISTIROM-I

0,00 RON
Indisponibil
SKU
1584

SUBSTANȚE ACTIVE

Colistin sulfat 1.000.000 U.I. /ml

Excipienți

Nipagin 1,3 mg/ml

Nipasol 0,15 mg/ml

INDICAȚII

Se recomandă la cabaline, bovine, porcine, ovine, caprine, în tratamentul următoarelor afecțiuni determinate de microorganisme sensibile la acțiunea substanței active:

  • Cabaline – pasteureloză( Pasteurella spp.) și colibaciloză( Escherichia coli),
  • Viței – colibaciloză (Escherichia coli), pasteureloză (Pasteurella spp.) salmoneloză (Salmonella spp.),
  • Porci – piobaciloză (Pseudomonas aeruginosa), salmoneloza (Salmonella spp.), colibaciloza (Escherichia coli), pasteureloză (Pasteurella spp.), streptococie (Streptococcus spp.), boala edemelor (enterotoxiemia colibacilară), artrita și omfaloflebita colibacilară (E. coli), pododermatite (Fusobacterium ligneresi),
  • Miei și iezicolibaciloză (Escherichia coli,) pasteureloză (Pasteurella spp), salmoneloză (Salmonella spp.).

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la iepuri.

Nu se administreaza in caz de hipersensibilitate la substanța activa sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, porcine, ovine, caprine

DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează pe cale intramusculară

Doza generală la cabaline, bovine, ovine, caprine și porci este de 0,5 – 1 ml/10 kg greutate corporală / zi, administrată timp de 3 -6 zile consecutiv. la cabalinele și bovinele cu greutate de peste 400 kg greutate corporală, doza zilnică maximă este de 40 ml produs / animal, administrată  în două reprize timp de 3-6 zile consecutiv.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura un dozaj corespunzător, se va determina cât mai exact greutatea corporală pentru a se evita subdozarea sau supradozarea

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 28 zile

Lapte: 7 zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC.

A nu se utiliza  după data de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 14 zile.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele  izolate de la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ținta.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată.

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale si locale privind produsele antimicrobiene.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de auto-injectare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele produsului, trebuie sa evite contactul cu acesta.

Utilizare în perioada de gestație și lactație

Se poate utiliza în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Se vor respecta dozele recomandate.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toata durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane de sticlă cu 50 ml și 100 ml, închise cu dop de cauciuc, ambalate individual în cutie de carton.