COLISTIROM

0,00 RON
Indisponibil
SKU
1546

SUBSTANŢA ACTIVĂ

Colistin sulfat 1.500.000 U.I./g

INDICAŢII

Se recomandă la viței, purcei, miei, iepuri și găini în tratamentul și metafilaxia infecțiilor enterice cauzate de bacterii E. coli neinvazive susceptibile la colistin.

CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza la cai, în special la mânji, întrucât colistinul, din cauza modificării echilibrului microflorei gastrointestinale, ar putea duce la dezvoltarea colitei asociate cu administrarea de antimicrobiene (colita X), asociată de obicei cu Clostridium dificile, care poate fi letală.

REACŢII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați reacție grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ŢINTĂ

Vitei, purcei, miei, iepuri si găini.

DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală, prin diluare în apa de băut, infuzie de plante sau lapte/înlocuitor de lapte, pentru tratamentul individual sau colectiv.

Se utilizează numai soluțiile medicamentate proaspăt preparate, în următoarele doze:

  • la viței, purcei, mieiși iepuri în doza de: 0,6 – 0,8g produs/10 kg greutate corporală/zi, timp de 3 – 6 zile consecutive.
  • la găini: 6-8 g produs/10 litri apă de băut/zi, timp de 3-6 zile consecutive.

Apa medicamentata/lapte/înlocuitor de lapte/infuzia de plante medicamentată va înlocui complet apa de băut pe timpul tratamentului. Soluția medicamentata obținută trebuie administrată imediat după preparare.

Când administrarea se face individual, volumul de lichid în care se suspendă produsul va fi mai mic și se administrează cu ajutorul unei seringi fără ac pe la comisura gurii.

Pentru tratamentul în masă al animalelor se recomandă prepararea unei diluții corespunzătoare pentru asigurarea unei omogenizări complete a produsului.

Durata de tratament trebuie limitată la timpul minim necesar pentru tratarea bolii.

Durata de tratament nu trebuie să depășească 7 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne și organe: 2 zile.

Ouă găini: 0 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC, în ambalajul original.

A nu se utiliza după data  expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 30  zile.

Perioada de valabilitate după diluare în apa de băut, lapte/înlocuitor de lapte sau infuzie de plante: a se utiliza imediat.

ATENŢIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

A nu se utiliza colistinul ca înlocuitor pentru bunele practici de gestionare. Colistin este un medicament de ultimă instanță în medicina umană pentru tratamentul infecțiilor cauzate de anumite bacterii multirezistente. Pentru a reduce la minimum orice risc potențial asociat cu utilizarea pe scară largă a colistinului, folosirea acestuia trebuie restrânsă la tratamentul sau la tratamentul și metafilaxia bolilor și nu trebuie utilizat pentru profilaxie. Ori de câte ori este posibil, colistinul trebuie utilizat numai pe baza testelor de susceptibilitate. Utilizarea produsului fără respectarea instrucțiunilor din RCP poate duce la eșecul tratamentului și creșterea prevalenței bacteriilor rezistente la colistin.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate la unul din substanțele produsului, trebuie sa evite contactul cu acesta.

A se evita contactul cu pielea și ochii.

Pentru a evita expunerea în cursul manipulării produsului, se va  purta echipament de protecție adecvat (salopete, ochelari de protecție și mănuși impermeabile).

A nu se manca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare se vor spală mâinile.

În caz de contact accidental, se va spăla zona respectiva cu apa curata din abundență. În caz de ingestie accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Poate fi utilizat în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

Nu se asociază cu eritromicina,  neomicina, gentamicina si cefalosporine.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

A nu se depăși doza recomandată. În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și luate măsuri generale de susținere a animalului.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE

Pungi din folie laminată PET-MET cu 50 g și 100 g.