LEVAMISOL

0,00 RON
Indisponibil online
SKU
12310

SUBSTANȚE ACTIVE
Levamisol clorhidrat 75 mg/ml.
Excipienți
Propilenglicol, metabisulfit de sodiu, nipagin, nipasol, EDTA-sodic, apă distilată pentru soluții injectabile.

INDICAȚII
Produsul se recomandă în tratamentul infestațiilor parazitare cu localizare internă la nivelul pulmonilor și a tractusului gastrointestinal astfel:
• la bovine, ovine: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Dictyocaulus spp., Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Oesophagostmum spp., Chabertia ovina, Bunostomum phlebotomum, Trichuris spp., Toxocara vitulorum, Strongyloides papillosus și paraziți cu localizare oculară - Thelasia rhodesi
• la suine: Ascaris suum (inclusiv larva migrans), Metastrongylus spp., Strongyloides ransomi, Miostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Trichuris suis.

CONTRAINDICAȚII
Nu se administreaza in caz de hipersensibilitate la levamisol sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE
Dacă observați efecte severe sau alte efecte nemenționate in acest prospect, anunțați de urgenta medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ
Bovine, ovine și suine.

DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează subcutanat; doza este de 1 ml/10 kg masă corporala. Doza maximă admisă la bovine este de 40 ml/animal.
În cazul unor infestații masive, tratamentul se repetă după 7-14 zile.
Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte, masă corporala a animalelor trebuie determinata cat mai precis posibil.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Se va estima corect greutatea corporala a animalelor pentru a se evita subdozările ori supradozările.

TIMP DE AȘTEPTARE
La animalele destinate sacrificării pentru carne 28 zile de la ultimul tratament.
Nu se administrează la animalele al căror lapte este destinat consumului uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC, în ambalajul original
A nu se folosi după data de expirare menționată pe etichetă.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere: 10 zile.

ATENȚIONĂRI SPECIALE
Utilizarea simultană cu preparatele care conțin organofosforice sau dietilcarbamazincitrat, este de evitat. Acești compuși nu se vor administra 14 zile înainte și după tratamentul cu levamisol.
Se recomandă evitarea următoarelor practici, deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare al rezistenței paraziților și pot face terapia ineficientă:
• Utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă, pe o perioadă prea mare
• Subdozarea, datorită subestimării greutății corporale, administrarea incorectă a produsului).
Cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie investigate în continuare folosind testele specifice (ex. testul reducerii ouălor din fecale). Atunci când rezultatele testelor dovedesc rezistența la un anumit antihelmintic, trebuie folosit un antihelmintic care aparține unei alte clase farmacologice și care are alt mod de acțiune.
În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și măsurile generale de susținere a animalului. La o supradozare începând cu peste 10 mg/kg greutate vie, pot apare efecte secundare : neliniște, nervozitate, mioclonii, sialoree, la circa 30 minute după administrare. Aceste fenomene dispar fără tratament după 2-3 ore.
În caz de auto-injectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. Se vor respecta normele generale pentru prevenirea riscului biologic în utilizarea acelor, seringilor sau a altor materiale ce au venit în contact cu animalul tratat.
Nu se administreaza la bovine si ovine in timpul lactației.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ
Orice produs medical veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.
Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

ALTE INFORMAȚII
Particularități farmacodinamice
Levamisolul este un izomer levogir al clorhidrat de dl-2,3,35,6-tetrahidro-6-fenil-imidazo(2,1-b)-thiazol. Levamisol este activ împotriva formelor adulte și imature de nematode ce afectează tractul gastro-intestinal si pulmonar.
Mecanismul de acțiune constă în stimularea ganglionilor simpatici și parasimpatici ai paraziților, iar la nivele mari levamisolul interferează cu metabolismul carbohidraților prin blocarea activității succinat-dehidrogenazei rezultând paralizarea paraziților, care apoi sunt eliminați prin fecale, respectiv prin tuse.
Particularități farmacocinetice
Levamisolul este repede absorbit iar concentrația plasmatică maximă este atinsă în medie la 2 până la 4 ore după injectare. Levamisolul este repede distribuit în toate țesuturile, unde nivelul atins este de câteva ori mai mare decât în plasmă. Eliminarea din plasmă și din țesuturi este rapidă, calea principală de excreție fiind cea urinară (până la 50% din doză în 24 ore), restul eliminându-se prin bilă (30% din doză).

MOD DE PREZENTARE
Flacoane de polipropilenă cu 20 ml, 50 ml și 100 ml.

AUTORIZAȚIE

120298/15.11.2012