PARACAN

Pret 10,46 RON
In stoc
SKU
25078

SUBSTANȚE ACTIVE

Albendazol 50 mg

Levamisol 30 mg

Excipienți:

Lactoză, amidon, aerosil, talc, avicel, stearat de magneziu

INDICAȚII

Produsul este indicat în tratamentul infestațiilor cu helminți, respectiv cestode și nematode, indiferent de localizare, la câini și pisici, astfel:

  • nematode la câini: Toxocara canis, Ancylostoma caninum,
  • nematode la câini și pisici: Toxocaris leonina, Uncinaria stenocephala, Capillaria spp.,
  • cestode la câini: Echinococcus spp,
  • cestode la câini și pisici: Taenia spp., Mesocestoides spp.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz  de afecțiuni hepatice sau renale grave.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc în condițiile în care se respecta dozele recomandate.

SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

DOZE, MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Produsul se administreaza oral în doză de 1 comprimat/5 kg greutate vie, zilnic, timp de 2  zile consecutiv.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

Produsul medicinal veterinar PARACAN comprimate se administrează individual.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25ºC, în ambalajul original.

A nu se folosi după data de expirare menționată pe etichetă.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Trebuie evitate următoarele practici, deoarece acestea cresc riscul dezvoltării rezistentei și în cele din urma conduce la ineficienta tratamentului:

  • utilizarea frecventă și repetată a antiparazitarelor din aceeași clasă, pe o perioadă îndelungată de timp,
  • subdozarea care poate sa rezulte din subestimarea greutății corporale a animalelor.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de ingestie  accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la una dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta.

Utilizare în perioada de gestație și lactație

Produsul nu este indicat în perioada de gestație deoarece albendazolul este asociat cu efecte teratogene și de embriotoxicitate.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

A se evita utilizarea concomitenta cu produse care conțin insecticide organofosforice. Aceste produse se vor administra cu 14 zile înainte sau după tratamentul cu PARACAN comprimate.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi)

În caz de supradozare pot apare efecte secundare manifestate prin: neliniște, nervozitate, sialoree, aceste fenomene dispar fără tratament, după 2-3 ore. În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și măsurile generale de susținere a animalului.

Incompatibilități

În absenta studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Pentru protecția mediului medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere, ci în locuri special amenajate. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

PROPRIETĂŢI FARMACODINAMICE

Albendazolul este un carbamat benzimidazolic, care acționează ca antihelmintic cu spectru larg, activ față de nematode și cestode. Este activ față de: nematode la câini (Toxocara canis, Ancylostoma caninum), nematode câini și pisici (Toxocaris leonina, Uncinaria stenocephala, Capillaria spp.) respectiv cestode la câini (Echinococcus spp), cestode câini și pisici (Taenia spp., Mesocestoides spp.). Intoxicația paraziților este atribuită blocării sistemelor enzimatice implicate în captarea glucozei. La câini și pisici albendazolul este utilizat în tratamentul nematodozelor și cestodozelor.

Levamisoleste un antihelmintic imidazolic foarte solubil, ce acționează printr-un efect colinergic asupra paraziților încât la nivelul ganglionilor (parasimpatici și simpatici) se produce un bloc de depolarizare și o paralizie spastică care se instalează rapid. În anul 1971 s-a descoperit că levamisolul are un important efect imunostimulant prin faptul că activează limfocitele T (diferențierea și maturarea limfocitelor T) și macrofagele (reface activitatea fagocitară a macrofagelor și granulocitelor), respectiv stimulează imunitatea celulară.

PARTICULARITĂȚI FARMACOCINETICE

Albendazolse absoarbe în proporție mică (în proporție de 45% la nivelul tubului digestiv) fiind transformat la nivelul ficatului și rezultând un metabolit sulfonidic activ. Realizează o concentrație plasmatică maximă de 0,0375 µg/ml, după o doză orală de 50 mg și are un timp de înjumătățire de 8 ore. Metaboliții activi ai albendazolului, respectiv albendazol sulfoxide și albendazol sulfonă ating maximul concentrației plasmatice la 20 de ore după administrare. Aproximativ 47% din doza orală este regăsită sub formă de metaboliți, în urină.

Levamisol se absoarbe repede și complet la nivelul tubului digestiv după administrarea orală, atingând un nivel maxim după circa o oră și se elimină în 24 de ore în proporție de peste 90%. Este metabolizat în mare măsură, unul dintre metaboliții principali are proprietăți imunostimulatoare. Timpul de înjumătățire este de circa 4 ore pentru levamisol și 16 ore pentru metaboliții săi.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate cu 20 comprimate sau blistere din PVC/Al cu 10 comprimate.

AUTORIZAȚIE

120301/15.11.2012