Romvac Company S.A. este operator de date cu caracter personal: 28579/16.12.2019

1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Romvac Company S.A. are dreptul de a furniza datele dumneavoastră personale numai pentru scopuri specificate.


2. Prin completarea datelor necesare creării contului de utilizator / comenzii clientul își exprimă acordul expres neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate, prelucrate de către operator cu scopurile declarate, menționate.


3. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12); dreptul de acces la date (art. 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14); dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (art. 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17); dreptul de a se adresa justiției (art. 18).


4. Romvac Company S.A. colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Utilizatorului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

   • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;

   • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;

   • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

   • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;

   • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

   • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;

   • scopuri statistice.


5. Prin crearea Contului, fiecare utilizator sau client și-a exprimat consimțământul ca Romvac Company S.A. să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la Romvac , printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

   a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

   b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

   c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

   d) în virtutea inregistrării voluntare pe websitul Romvac sau a accesării (comandării) produselor/serviciilor Romvac, utilizatorul sau clientul este de acord cu (își dă consimtămantul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către Romvac în propriul sistem informatic, atât manual cât si    automat, în scopurile enunțate la punctul 6.1, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale.


6. Dacă utilizatorul sau clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către Romvac, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul și de a nu oferi companiei Romvac date cu caracter personal.


7. Oricare utilizator are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către Romvac a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, că datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.


8. Romvac poate să colecteze involuntar și alte date (adresă IP, oră vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Romvac Company S.A. pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Utilizatorului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea Romvac Company S.A. și/sau al eventualilor terți cu care Romvac Company S.A. are contracte de parteneriat în acel moment. De asemenea, Romvac Company S.A. utilizează sondaje care sunt trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe site, pentru colectarea de date demografice despre Client, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor; Romvac Company S.A. folosește, de asemenea, studii de satisfacție a clienților privind serviciile conexe ale Romvac Company S.A. Astfel de date sunt folosite pentru a studia preferințele consumatorilor și pentru efectuarea analizelor statistice, ambele folosite în scopul adaptării ofertei la așteptările clienților Romvac Company S.A. Clientul poate oferi întotdeauna astfel de date în mod voluntar și poate renunța în orice moment la participarea în cadrul sondajului fără furnizarea datelor și fără niciun impact negativ asupra sa în cazul manifestării dreptului de renunțare.


9. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.


10. Pentru exercitarea drepturilor sale Clientul sau Utilizatorul se va adresa Romvac Company S.A., prin accesarea uneia din modalitățile stipulate în cadrul prezentului contract.


11. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.


12. Politica de confidențialitate Romvac Company S.A. se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. Romvac Company S.A. nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natură acestora, în afară siteului.


13. Romvac Company S.A. se obligă ca datele colectate ale Clientului/Utilizatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate si să nu facă publică, închirieze, licențieze, transfere, etc. date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal special ale Utilizatorului/Clientului vreunui neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.


14. Excepție de la prevederile art. 9 face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este de către organele abilitate pentru cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la momentul producerii evenimentului.


15. Romvac Company S.A. garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.


16. Romvac Company S.A. nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

Pentru detalii suplimentare referitoare la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal specifică Romvac Company S.A., va rugăm să trimiteți solicitările Dvs. la adresa de e-mail: marketing@romvac.ro