ROMPARASECT 5 %

Pret 12,85 RON
In stoc
SKU
5081

SUBSTANȚE ACTIVE

Cypermethrine 5 g/100 ml; Permethrine 0,25 g/100 ml

Excipient (dimetilformamidă, alcool etilic) ad. 100 ml

ACȚIUNE

Cypermethrina și permethrinul sunt piretroide de sinteză cu acțiune paraziticidă deosebit de intensă (de 200-500 ori mai mare decât cea a substanțelor organoclorurate și a substanțelor organofosforice), care se realizează prin contact și ingestie.

INDICAȚII

ROMPARASECT 5% se recomandă pentru utilizatori profesionali și pentru populație în prevenirea si combaterea acarienilor (Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes), căpușelor ixodide (Ixodes ricinus, Boophylus calcaratus, Naemaphisalis punctato) și argaside (Argas persicus, Argas reflexus), a insectelor artropode: păduchii hematofagi (Naematopinus, Linognathus, Solenopotes), păduchii malofagi (Damalinia sau Bovicola), purici, insecte zburătoare cu parazitism temporar (Tabanide, Culicide, Muscide, Simulide) și insecte târâtoare (Blatta, Blattela), din adăposturi pentru animale, padocuri, utilaje și unelte.

Nu se aplica pe animale.

MOD DE UTILIZARE

Soluția se prepară în concentrație de 2 ml/litru apă și se aplică prin aspersare pe suprafețele din interiorul și exteriorul adăposturilor și pe ustensile, cu repetare la un interval de 10 –14 zile, în funcție de gradul de parazitare a adăposturilor.

Nivelul scăzut al concentrațiilor soluțiilor de lucru și toxicitatea redusă asigură un coeficient de siguranță notabil pentru animalele din adăposturile deparazitate, pentru oamenii care îl manipulează și pentru mediul înconjurător.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Înainte de aplicarea produsului ROMPARASECT 5%, trebuie să se efectueze o curățenie mecanică riguroasă, urmată de o spălare cu jet de apă a suprafețelor ce urmează a fi deparazitate.

Soluția de lucru se folosește imediat după preparare.

Suprafețele deparazitate nu se spală cu apă.

A se evita contactul produsului cu ochii, mucoasa nazală și bucală a utilizatorului.

Produsul nu se aplică pe animale.

Lichid și vapori inflamabili. Nociv în caz de înghițire. Nociv în contact cu pielea. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Colectați scurgerile de produs. Aruncați conținutul/ containerul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane de 10, 20, 50, 100, 250, 1000 ml și sub forma de spray de 150 ml produs.