CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY  SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 08.05.2020, la sediul societăţii, ora 12 .

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY  SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 04.05.2020.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 22.05.2020.

 

Ordinea de zi, este următoarea:

 

  1. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2019.
  2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi a repartizării profitului pentru anul 2019.
  3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situaţiile financiare anuale ale anului 2019.
  4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.

 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 07.05.2020.

 

 

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Dr. VIORICA CHIURCIU