CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY  SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală  Extraordinară a Acţionarilor, la data de 08.05.2020   la sediul societăţii, ora 13.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY  SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 04.05.2020.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 22.05.2020.

 

Ordinea de  zi:

 

     Modificarea Actului Constitutiv al societatii conform  Anexei 1 la prezentul  convocator (anexa 1= proiect  Act Constitutiv)

 

 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 07.05.2020.

 

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Dr. VIORICA CHIURCIU